Vest-Agders største øy, Hidra, har gjennomgått store forandringer. Dette dokumenteres i en bok med fotografier tatt mellom 1955 og 1975, forteller Helge Hansson.Side 7