KRISTIANSAND: – FHI har i kveld vært veldig tydelige og sagt det samme til oss som Oslo, at her er det bare å skjerpe tiltakene, sier ordfører Jan Oddvar Skisland til Fædrelandsvennen ved 21-tiden søndag kveld.

Folkehelseinstituttet slo søndag alarm overfor kommunens kriseledelse om koronasituasjonen i Kristiansand. Det skjedde i et digitalt møte som startet klokka 18.

Ni tiltak innføres

Her er tiltakene som etter alt å dømme blir vedtatt av formannskapet i Kristiansand mandag kveld:

 • Alle arrangementer forbys, unntatt bisettelser og begravelser.

 • Alle serveringssteder stenges, med unntak for takeaway.

 • Forbud mot mer enn fem gjester i private hjem.

 • Alle treningssentre stenges helt.

 • Rødt nivå i videregående skoler.

 • Skjerpet gult nivå i barne- og ungdomsskoler.

 • Universitetet fortsetter med tilnærmet kun digital undervisning og strengt smittevern.

 • Kamper og cuper mellom barn fra ulike klubber forbys. Treninger kan fortsatt gjennomføres for barn og unge.

 • Virksomheter der ansatte må være i fysisk kontakt med kunder underlegges krav om å følge strenge tiltak som finnes i ulike bransjers veiledere.

Nyheten kommer bare noen timer etter at ordføreren sa til Fædrelandsvennen at «Hvis tallene ikke øker de nærmeste dagene vil jeg anta det blir en forlengelse av dagens tiltak».

Det blir ingen arrangementer i Kilden eller andre steder, unntatt begravelser og bisettelser. Foto: Kristin Ellefsen

Virkning fra mandag kveld

Det var signalisert at formannskapet skulle ta stilling til nye tiltak onsdag, men søndag kveld ble det tydelig sagt at her er det bare å stramme inn omgående.

Etter politiske gruppemøter mandag ettermiddag skal en ny forskrift behandles av formannskapet klokka 20.

– Med smittesituasjonen de siste dagene, ser du grunn til en så kraftig innstramming?

– Jeg tenker at her må vi bare følge det FHI er så tydelige på. Selv om vi ikke har fått mutert virus hos oss de siste dagene, er sjansen så stor at av den grunn er det viktig å få slått det ned så fort som overhodet mulig, svarer ordfører Skisland.

Etter FHIs inngripen søndag vil følgende gjelde for alle innbyggere:

 • Skal bruke munnbind i offentlig rom når avstand ikke kan overholdes.

 • Færre nærkontakter.

 • Avstand til alle man møter.

 • Anbefales å laste ned Smittestopp-appen.

 • Bruk av hjemmekontor der det er mulig

Tiltakene vil i første omgang gjelde for en to ukers periode.

Flere folk skal spore smitte

Ordføreren opplyser at de, etter klar melding fra FHI, holder på å øke kapasitet for smittesporing fra dagens rundt 50 personer i en rekke team til minst det dobbelte.

Skisland sier beslutningen om å stramme inn er tatt på høyeste hold for landets to rødeste byer akkurat nå.

– De har nok gjort vurderinger nasjonalt. Vi har fortsatt å øke omtrent tilsvarende det Oslo har gjort siste halvannen uke, så dette er en engstelig for. Det må bare slås ned.

Ordføreren mener det er bekymringsfullt at den største gruppen smittede de siste dagene er i alderen 20 til 30 år.

Kommunedirektør Camilla B. Dunsæd skriver følgende i innkallingen til formannskapet, sendt ut søndag kveld.

«Administrasjonen er i gang med å utforme ny forskrift og anbefalinger basert på rådene fra FHI. Denne gjennomgås på møtet i morgen kl. 12. Videre blir det innkalt til formannskapsmøte kl. 20 mandag slik at partiene i forkant får mulighet til å behandle saken i gruppemøter. Formannskapet har forskriften til behandling i møtet kl. 20. Det foreslås at forskriften trer i verk umiddelbart og gjelder i inntil 14 dager.»