– Det som har gjort mest inntrykk er de trange forholdene på nyfødtintensiven, sier administrerende direktør ved Sørlandet sykehus, Nina Mevold. – Det som har gjort mest inntrykk er de trange forholdene på nyfødtintensiven, sier administrerende direktør ved Sørlandet sykehus, Nina Mevold. Foto: Kjartan Bjelland

– Det har blitt et ensidig fokus på det som ikke fungerer