Av de 215 boenhetene skal 125 ligge i bebyggelsen ned mot sjøen. Det legges opp til sosiale møteplasser og en sjøfront som er tilgjengelig for allmennheten. Av de 215 boenhetene skal 125 ligge i bebyggelsen ned mot sjøen. Det legges opp til sosiale møteplasser og en sjøfront som er tilgjengelig for allmennheten. Foto: Rambøll/Henning Larsen Architects

Tankanlegg revet – YX vil bygge «landsby»