Bioingeniør Ann Kristin Øverdal Glastad avbildet i mars mens hun sorter koronaprøver ved mikrobiologisk avdeling på Sørlandet sykehus. Bioingeniør Ann Kristin Øverdal Glastad avbildet i mars mens hun sorter koronaprøver ved mikrobiologisk avdeling på Sørlandet sykehus. Foto: Tormod Flem Vegge

Stort press på sykehuset – må sende prøver til Oslo