LAUSANNE: Det opplyser Den internasjonale olympiske komité (IOK). IOK offentliggjorde at et begrenset antall nettjournalister for første gang vil få full akkreditering under vinter-OL i Salt Lake City i 2002."Ordningen skal evalueres etter lekene og vil danne grunnlaget for fordelingen i senere olympiske leker", meldte IOK i en pressemelding.Ingen levende bilder eller lyd tatt opp på arenaene vil bli tillatt, "av respekt for kontraktsforhold mellom IOK og de ulike TV— og radiorettighetshavere".Nettsteder som vil søke akkreditering må oppfylle følgende kriterier:De må være frittstående nettsteder uten tilknytning til tradisjonelle medier som allerede er akkreditert.De må ha etablert virksomhet for formidling av sportsnyheter på nett.De må ha faste, heltidsansatte journalister. NTB