Arbeiderparti-topper uenige om salg av energiaksjer