— Vårt gebyr er temmelig nær selvkost, sier avdelingsingeniør Kristian Juel Røysland i Arendal kommune om prisen 7900 kroner.- Vi har satt en timepris på 150 kroner for jobben med å behandle en byggesøknad, sier avdelingsingeniør Knut Gunnar Solberg i Iveland kommune om sin tusenlapp i gebyr.Peder Dalen på servicekontoret i Kristiansand kommune, sier at de tar betalt for omkring 80 prosent av reell selvkost. - For noen år siden lå vi helt nede på 40 prosent, forteller Dalen. Onsdag tok Fremskrittspartiets Torbjørn Andersen fra Aust-Agder opp de store forskjellene på byggegebyrer i Stortingets spørretime. Statsråd Erna Solberg i Kommunal- og regionaldepartementet gav Andersen full støtte i at forskjellene er store. Om kort tid kommer et rundskriv til kommunene om hvordan selvkost skal beregnes. - Jeg har vært opptatt av denne saken lenge, og derfor tok jeg den opp i spørretimen, sier stortingsrepresentant Torbjørn Andersen (Frp) fra Aust-Agder til Fædrelandsvennen. - Huseiere flås

— Huseiere flås av store gebyrer. Jeg finner forskjellene mellom kommunene underlige. Prisen på den kommunale behandlingen av byggetillatelser varierer fra 1200 til 20.000 kroner for samme type søknad ut fra informasjon jeg har. Jeg reagerer på dette med tanke på at prinsippet om selvkost ligger til grunn, sier Andersen. En sjekk Fædrelandsvennen gjorde onsdag, viser at spennet i byggesaksgebyrene er store også lokalt i vår landsdel (se FAKTA.)I følge nettsidene til Forbrukerrådet, er ytterlighetene i Norge 867 kroner i Lyngen kommune i Troms og 23.000 kroner i Bærum i Akershus i gebyr for å behandle samme type byggesøknad. Dårlig organisert?

Lederen i Forbrukerrådet i Vest-Agder, Ole Asbjørn Lie, sier dette:- Spriket kan skyldes at noen kommuner er veldig dårlig organisert slik at prisen blir så forskjellig. Før kunne det være en forskjell mellom kommunene på grunn av utbredelse, fordi det tok lengre tid å reise ut. Nå består stort sett slik saksbehandling av å sjekke papirer. Derfor burde det ikke være så stor forskjell, sier Ole Asbjørn Lie. - Kanskje er det slik at politikere legger på avgifter som rammer beboerne like fort som de samme politikerne kutter i helse- og sosialsektoren, legger Lie til. Forbrukerrådet har intensivert jakten på ublue offentlige inntekter som rammer forbrukeren. - Dette er svært uoversiktlig, og det er veldig vanskelig å finne ut hva de ulike kommunene legger inn i selvkost-begrepet. Jeg tror det er en stor jobb å gjøre innenfor dette feltet, sier Ole Asbjørn Lie. svein.versland@fedrelandsvennen.no