Kraftig vind og mye regn: – Dette kommer folk til å merke godt