Her får alle innbyg­gerne 5000 hver i strøm­støtte