Ship­ping­mil­liar­dær kjøper akti­vitets­sen­ter - drif­ten gjen­opp­står