267 nye pasienter med resistente bakterier

På Sørlandet var det en markant økning av antall nye pasienter med multiresistente bakterier i fjor, med nær en dobling.