Lys langs Sjøsanden

Et spleiselag i Mandal har sørget for at over 40 lykter skal plasseres fra Piren til sjøsandleiren.