MANDAL: Lill Tony Ramvik mener det vil være delte meninger i Ap om utspillet til Jon Gunnar Ask. Hun synes Ask og rådmannen har opptrådt like diffust på arenaen. Det eneste konkrete hun har registrert, er spørsmålet om Mandal har råd til å investere mer enn ti millioner per år.— I likhet med Ask har jeg inntrykk av at det er mye korridorprat i Mandal kommune. Jeg ser ikke bort fra at det tas viktige beslutninger i korridorene utenfor formannskapets og bystyrets kontroll, men jeg er ikke med på det, sier Ramvik.Ramvik er enig med Ask i at striden om bygget til teknisk etat kan være et godt eksempel på hvordan kommunal saksbehandling ikke bør være. I formannskapet var hun den eneste som gikk inn for omprioritering for å få nybygget. Hun er fortsatt forbauset over påstanden om at det var umulig å utsette sonebasene for pleie- og omsorgsetaten, og peker på at pleien vil bli like god uansett hvor de ansatte møtes om morgenen.- Partiveteranene våre forteller at det har vært syting og klaging så langt tilbake de kan huske når budsjettet settes opp. De har også inntrykk av at det kunne være penger utenfor politikernes kontroll i kommunens system samt at administrasjonen avgjorde hva kommunens overskudd skulle brukes til i salderingsdebatten, sier Ramvik. Hun sier det flere ganger har vært reist spørsmål om politikerne har full økonomisk styring.- Jeg savner kreativitet og evne til nytenkning i administrasjonen. Mitt inntrykk er at Mandal kommune er kommet på defensiven og skal slite med å møte nye krav som for eksempel konkurranseutsetting, sier Lill Tony Ramvik.(May 11 1999 9:48)