• SJELDEN BORTE FRA JOBBEN: Pleie- og omsorgsleder i Iveland kommune, Monica Galdal (t.v.), avdelingsleder på bygdeheimen, Kjellfrid Bø Nilsen og avdelingsleder i hjemmesykepleien Bianka Gemballa har ansatte som sjelden er borte fra jobb. FOTO: Frode Lindblom

Stolte av lavt sykefravær

Ansatte i pleie— og omsorgssektoren i Iveland er uvanlig lite borte fra jobb. Første halvår i år var fraværet 1,7 prosent.