• BREDERE: Sykkelekspressveien, som blant annet går langs kirkegården ved Oddernes kirke i Kristiansand, blir bredere. Christen Egeland, rådgiver ved by- og samfunnsenheten i Kristiansand kommune, sier det er viktig å prioritere sykkel fremfor privatbilisme. FOTO: Tormod Flem Vegge

Etablerer tofelts sykkelvei

Det skal brukes 80 millioner kroner på blant annet å øke bredden på sykkel-ekspressveien gjennom Kristiansand.