• INDUSTRITOMT: Dette 120 mål store området på Gaupemyr ønsker Lillesand kommune å utvikle til en næringspark langs E 18. Nå stiller veivesenet krav om å krympe byggeområdet. FOTO: Hans Jacob Brekke

Innsigelse til industriområde langs E 18

Veivesenet krever at store områder på industriområde blir ubebygd mot E 18.