• Hvem blir ny biskop i Agder etter Olav Skjevesland? Fredag presenterer bispedømmerådet sin liste.

Kvinner sier nei til å bli Agder-bisp

Agder og Telemark bispedømmeråd har fått nei fra flere kandidater — spesielt kvinner.