• HØYESTERETT: Hovet-saken skal snart opp i Høyesterett. På bildet er de tre tiltaltes forsvarere: Advokatene Svein Kjetil Stallemo (t.v.), Sveinung Søndervik Johnsen og Per Holter-Andersen. FOTO: Arkivfoto

Hovet-saken klar for Høyesterett

Siste runde i rettsapparatet etter at Asbjørn Hovet druknet i Otra for snart to år siden, går i Høyesterett 31. mai.