Slakter Norsk Pasientskadeerstatning

Tre av fire pasienter som har fått saken sin behandlet av Norsk Pasientskadeerstatning (Npe) er direkte kritiske.