• 24 ENHETER: Kommunen har første juledag hatt 24 brøytebiler i gang med snømåking i byen.

Rydder byen for snø

Første juledag rydder ingeniørvesenet byen for snø. I morgen skal Posebyen tømmes.