OSLO/KRISTIANSAND: En 37 år gammel mann med tilknytning til Hells Angels er pågrepet av politiet i Oslo. Ransaking i HA-lokalene i Oslo førte til narkobeslag. To andre er arrestert, og pågripelsene kommer i kjølvannet av en narkotikasak fra Agder.

Politiet i Agder har over lengre tid etterforsket en narkotikasak. Som et ledd i denne etterforskningen ble det avslørt forgreninger til Oslo. Tirsdag slo politiet i Oslo og Kripos til på tre forskjellige adresser i hovedstaden. En 35 år gammel mann med utenlandsk opprinnelse ble pågrepet. Samtidig ble 37-åringen med tilknyting til HA arrestert, og i tillegg en kvinne som er 51 år gammel.

— Det er beslaglagt et ikke ubetydelig kvantum narkotika. Foreløpig ønsker vi ikke å si noe om hvor stort beslaget er og hvilken type narkotika, sier Leif Vagle, leder av seksjonen for organisert kriminalitet ved Agder politidistrikt.

Nærmest samtidig med pågripelsen av den 37 år gamle mannen som har tilknytning til Hells Angels, ble det gjennomført en ransaking i lokalene til Hells Angels i Oslo, hvor det ble funnet mindre mengder narkotika, forteller Vagle.

— Den saken som nå utløser pågripelsene i Oslo er ikke avsluttet fra vår side, og vi ønsker ikke å gå i detaljer om denne saken. Foreløpig begrenser vi vår informasjon til at her har en pågående etterforskning i Agder utløst en aksjon fra politiets side i hovedstaden, sier Vagle.