• Kongen i statsråd vedtok i formiddag å frede Nedre Timenes. Dermed blir det ikke bro over Drangsvann. FOTO: Reidar Kollstad

Nedre Timenes fredes

Naturreservatet Nedre Timenes i Kristiansand blir vernet, vedtok Kongen i statsråd fredag formiddag.