Politiloggen 19. juli 2011

Bilisten blåste til utslag på alkometeret. Men han fikk gå da den påfølgende testen på politistasjonen ikke viste tegn til promille.