Reduserer ikke eiendomsskatten i Søgne

Rådmann Kim Høyer Holum i Søgne kommune legger fram et 2013-budsjett uten reduksjon av eiendomsskatten. Han ønsker å beholde dagens nivå fram til 2016.