Rådmannen: - Jeg burde opplyst om vennskapet

Søgnerådmann Kim Høyer Holum ser at han burde kommentert vennskapet med Kristin Tofte Andresen da søknaden hennes var til politisk behandling.