3500 flyktninger venter i mottak

Kun fem Agder-kommuner har svart på statens spørsmål om bosetting. Ingen har tatt i mot så mange som de er blitt bedt om.