• RADIUMHOSPITALET: Det var her Radiumhospitalet, som i dag er en del av Oslo universitetssykehus, at den 71-årige mannen fra Kristiansand ble operert to ganger. Ved første operasjon ble tuppen av penis fjernet fordi han hadde kreft. Ved andre operasjon ble hele resten av penis fjernet, selv om mannen ikke hadde kreft lengre. FOTO: Åserud, Lise

Krever erstatning etter at penis ble fjernet

To dager før operasjonen forelå et prøveresultat som sa mannen (71) var fri for kreft. Likevel fjernet legene mannens penis. Nå krever han erstatning.