• STREIKEFARE: Ansatte i Nettbuss Sør tas ikke ut i streik i første omgang. FOTO: Arkivfoto

Streik rammer foreløpig ikke Agder

Deler av kollektivtilbudet i Norge blir rammet hvis partene i transportsektoren ikke blir enige i meklingen. Men foreløpig blir ikke ansatte på Sørlandet tatt ut i streik.