• KORT VEI: Beboere i det eventuelle boligfeltet får kort vei til Birkenes kirke, feltet er planlagt på oppsiden av riksveien mot Kristiansand. FOTO: JOSTEIN BLOKHUS

Boliger ved Birkenes kirke?

Et større boligfelt er på trappene i den sørvestlige delen av Birkenes, et stykke unna Birkenes kirke. Men kommunen vil helst ha bygging i sentrum og mot Lillesand.