• VEDTATT: Sykehusdirektør Jan Roger Olsen har valgt å legge kreftkirurgien til Kristiansand. FOTO: Lars Hoen

Samler urologisk kreftbehandling i Kristiansand

All nyrekreftkirurgi og prostatakreftkirurgi skal i framtiden utføres ved Sørlandet sykehus Kristiansand.