Kvindøl nektes løslatelse

En drapsdømt mann fra Kvinesdal (33) blir ikke prøveløslatt fra Ila fengsel og forvaringsanstalt på grunn av risikoen for nye, alvorlige voldsforbrytelser.