Ikke utvidet elgjakt

Elgjegerne i Søgne og Vennesla får ikke lov å endre på jakttidene, har fylkeskommunen bestemt.