• LYTTER TIL PRESS: Statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet opplyser at regelverket rundt barn som har vært lenge i Norge vil bli vurdert i en kommende stortingsmelding. Her er han avbildet med direktør i Utlendingsdirektoratet, Ida Børresen. FOTO: Scanpix

Vil vurdere regelverket for asylbarna

— Det er gode argumenter for å justere regelverket når det gjelder barn som har vært lenge i Norge, sier statssekretær Pål Lønseth.