• KOSTBART: Etter få måneders drift førte en defekt ventil til driftsstans på Langemyr. Det kostet 25 millioner kroner, som forsikringsselskapet må betale størsteparten av. FOTO: Roald Ankersen

Må betale etter søppelskandalen

Forsikringsselskapet Gjensidige må betale størstedelen av tapet på 25 millioner kroner etter driftsstansen på Returkrafts forbrenningsanlegg for to år siden.