Beholder visjon

Bystyret i Mandal er slett ikke enig i at byens slagord skal endres fra "Soleklart" til «Bærekraft og vidsyn — skaper framtidsmuligheter».