• ULIKE ROLLER: Kommuneoverlege i Søgne, Frank Andersen, jobber som fastlege på Søgne legesenter, hvor han her er avbildet. Han også er medeier av det private legesenteret, og i Søgne kommune har han stillingen som kommuneoverlege. FOTO: Henrik Ihme

- Det var kanskje naivt å fakturere LAR-pasienter, de ga blaffen i å betale

Daglig leder Frank Andersen sier at legesenteret var i sin fulle rett til å kreve betaling av pasienter som ble utdelt metadon eller subutex.