• Tiltalte forsøkte å svindle til seg penger via en elektronisk søknad hos DnB Nor, men ble avslørt. FOTO: Scanpix

Søkte om lån i avdød fars navn

Mannen (33) var uten jobb, blakk og ikke kredittverdig. Løsningen ble å misbruke hans døde fars navn.