• Dette skjermbildet går landet rundt, men uten særlig forklaring. FOTO: Kristiansund kommune

Prosjektleder for "Uønsket deltid" skal jobbe 60 prosent

Også i KristianSAND ler man nå høyt av denne kommunale stillingsutlysningen. Fra KristianSUND.