• Utfordrer enigheten: Professor Hans Chr. Garmann Johnsen (t.v.) og samfunnsforsker Jon P- Knudsen ved UiA gir politikeren i landsdelen noen utfordringer i forhold til å ta tøffe diskusjoner, og fylle nye bygg med kvalitet. FOTO: Christian Storjord

Vil ha mer "krangling"

Samfunnsforsker Jon P. Knudsen mener man i Agder dyrker enigheten og ber om at de kontroversielle sakene bringes på banen for å løfte landsdelen framover