• Forsker Vivian Kjelland ved Sørlandet sykehus og Universitetet i Agder skal samarbeide med forskere i 49 land for å lære mer om utbredelse, diagnostikk og behandling av flått. FOTO: Jon Anders Skau

Satser på internasjonalt flått-prosjekt

Sørlandet sykehus er blitt med i et av Europas største forskningsprosjekt på flått.