SLÅR ALARM: Lene Biørn i IMDi Sør mener ekstrem sosial kontroll er ødeleggende for mange jenter med innvandrerbakgrunn i Kristiansand. ? Foto: KJARTAN BJELLAND SLÅR ALARM: Lene Biørn i IMDi Sør mener ekstrem sosial kontroll er ødeleggende for mange jenter med innvandrerbakgrunn i Kristiansand. ? Foto: KJARTAN BJELLAND

Blir overvåket døgnet rundt