• SLÅR ALARM: Lene Biørn i IMDi Sør mener ekstrem sosial kontroll er ødeleggende for mange jenter med innvandrerbakgrunn i Kristiansand. ? Foto: KJARTAN BJELLAND

Blir overvåket døgnet rundt

— Alle rapporterer hvis de ser jenter på «feil» sted. Miljøet forholder seg ikke til hva som er sant, men til ryktespredning. Derfor må jentene hele tiden passe på hva de gjør, sier Lene Biørn i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).