Fengselsvers etterlyses

De siste versene i en vise om fengselslivet i Kristiansand er forduftet. Letemannskap etterlyses.