Arbeidsplikt for sosialklienter i Vennesla

Frp krever arbeidsplikt for sosialklienter i Vennesla. Men ordningen er i praksis allerede innført med gode resultater.