• E 39: En ny rapport slår fast at det ikke er riktig å bygge ut E 39 med fire felt hele veien til Stavanger.

Rapport sier nei til firefelts E 39

Statens vegvesen får støtte i at det er riktig å bygge vei med midtrekkverk og ikke fire felt på strekningen mellom Vigeland og Ålgård på E 39.