• STORE PÅ KURS: Kjetil Höeg er en av swinginstruktørene i Kom og Dans. Her svinger han seg med Irene Kornbrekke-Rimereit (t.v.) og Caroline Rosenkilde. Kom og Dans har så langt i år arrangert sju 6-ukers kurs i bygdeswing, rockeswing, danseswing og rock&roll. De arrangerer også dansekurs for bedrifter, enten i egne lokaler eller ute i bedriftene. Kortere vårkurs starter opp etter dansehelga "Koz i KOD" 19.– 21. april. FOTO: Kjartan Bjelland

Det swinger på Tangen

Da dansegleden sprengte kapasiteten i 1. etasje, måtte også etasjen over tas i bruk.