• PILOTPROSJEKT: Arkeolog Yvonne Fernmar Willumsen får hjelp av grunneier Erling Tore Abrahamsen til å sette opp det første informasjonsskiltet med qr-kode på Stave på Lista. FOTO: Torbj rn Witz e

Qr-koder skal opplyse turgåere

Fylkeskonservatoren tar i bruk qr-koder for å informere om historiske steder. Først ut er 6000 år gamle steinalderboplasser på Lista.