Det nye brosystemet over Topdalsfjorden vil bestå av seks kjørefelt. Hver av broene får to kjørefelt for vanlig trafikk og ett felt reservert for kollektivtrafikk. Det nye brosystemet over Topdalsfjorden vil bestå av seks kjørefelt. Hver av broene får to kjørefelt for vanlig trafikk og ett felt reservert for kollektivtrafikk. Foto: Statens vegvesen

– Nå er det rett og slett på høy tid at det offentlige skjerper seg og får ting på stell