- Ikke brudd på konsesjonen

Daglig leder av Otteraaens Brugseierforening, Reidar Mork, mener hendelsen i Otra var uheldig, men at reguleringreglementet ikke ble brutt.